Προθεσμίες για άδεια χρήσης νερού (γεωτρήσεις, πηγάδια) και αγροτικού ρεύματος

 

Νόμος 4280/2014 

"Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις"

Ανταποδοτικό τέλος σε οικισμούς με αιολικά πάρκα

Ανταποδοτικό τέλος σε οικισμούς με αιολικά πάρκα

Καταχώρηση 2014/09/12
αιολικά πάρκα - ανεμογεννήτριες - Ανανεώσιμες πηγές ενέργιαςΕπιστροφές χρημάτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ θα λαμβάνουν όλοι οι ιδιοκτήτες σπιτιών που ζουν κοντά σε αιολικά πάρκα. Τη ρύθμιση επεξεργάζεται το υπουργείο Περιβάλλοντος και η επιστροφή μέσω των λογαριασμών θα είναι από 100 έως 400 ευρώ. 

Η ρύθμιση προβλέπεται στην ελληνική νομοθεσία ως ανταποδοτικό τέλος σε νοικοκυριά περιοχών που ζουν κοντά σε αιολικά πάρκα. 
 
 
 
 
 
 

Σύμφωνα με το υπουργείο περιβάλλοντος, 270 οικισμοί σε όλη την Ελλάδα φιλοξενούν αιολικά πάρκα και τουλάχιστον 100.000 νοικοκυριά θα λάβουν μέσω της ΔΕΗ το ανταποδοτικό τέλος. 


Πηγή: Skai.gr