Προθεσμίες για άδεια χρήσης νερού (γεωτρήσεις, πηγάδια) και αγροτικού ρεύματος

 

Νόμος 4280/2014 

"Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις"

Έληξε η προθεσμία εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού

Έληξε η προθεσμία εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού

Καταχώρηση 2014/10/01

άδεια για αρδευτική γεώτρηση και άλλα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού

Έληξε από χτες 30 Σεπτεμβρίου 2014 η προθεσμία υποχρεωτικής δήλωσης των σημείων υδροληψίας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, σύμφωνα με την ΚΥΑ 145026/2014 (ΦΕΚ Β΄31), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 145893/2014 (ΦΕΚ Β΄1212).

Υπενθυμίζεται ότι με την παραπάνω δήλωση γίνεται εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) και εκδίδεται πιστοποιητικό εγγραφής.

Η εγγραφή στο Ε.Μ.Σ.Υ. αποτελεί προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας αδειοδότησης χορήγησης άδειας χρήσης νερού για όλους τους ιδιοκτήτες γεωτρήσεων, πηγαδιών κλπ, οποιασδήποτε χρήσης (π.χ. ύδρευση, άρδευση, βιομηχανία κ.α.), ενώ το πιστοποιητικό θα προσκομίζεται για κάθε σύνταξη συμβολάιου μεταβίβασης, δωρεάς, γονικής παροχής κλπ, που αφορά το ακίνητο στο οποίο πραγματοποιείται υδροληψία.

Απαραίτητο, ακόμη, θα είναι το πιστοποιητικό, απο εδώ και στο εξής, σε ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης ή παραχώρησης του ακινήτου αλλά και σε δημόσιες αρχές αρμόδιες για χορήγηση αδειών και εγκρίσεων, που απαιτούνται για την πραγματοποίηση κάθε έργου ή δραστηριότητας στο ακίνητο που γίνεται υδροληψία.

Με τις παραπάνω ΚΥΑ, εξάλλου, έχει οριστεί καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας χρήσης νερού η 30η Ιανουαρίου του 2015 και είναι υποχρεωτική για κάθε ενεργό σημείο υδροληψίας. Η μη συμόρφωση μάλιστα επιφέρει πρόστιμα από 1.000 έως 5.000€, αναλόγως της απολήψιμης ποσότητας ύδατος.

Τέλος, όσοι ιδιοκτήτες ήδη διαθέτουν ηλεκτροδοτημένη αρδευτική εγκατάσταση αγροτικής χρήσης και έχουν μειωμένη αγροτική τιμολόγηση, υποχρεούνται έως την 30η Νοεμβρίου του 2014 να υποβάλλουν στη ΔΕΗ νέο Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) καθώς και την άδεια χρήσης νερού ή σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ακόμη τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ.

 

 

Κατσαρέλης Ιωάννης

Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος

 


Στη ΔΑΣΟΝΟΜΗ αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώσουμε τη διαδικασία αδειοδότησης για υφιστάμενα και νέα δικαιώματα χρήσης νερού, την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας και την υποβολή του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) για παροχή ρεύματος μειωμένης αγροτικής τιμολόγησης. 

Επικοινωνήστε μαζί μας! Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.